استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی قرآن از ترجمه اثر نفیس «منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر»
47 بازدید
موضوع: رجال و تراجم
مصاحبه کننده : پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه(شفقنا)
محل مصاحبه : پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه(شفقنا)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه(شفقنا)
تاریخ نشر : Jul 1 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0