و دین مرا گفت: ...
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چندی پیش کتاب « و شیخ مرا گفت:...» اثر عباس توکلیان در وصف مکاشفات خود با شیخ ابوالحسن خرقانی به دستم رسید. این کتاب که در شاهرود منتشر شده و در راستای ترویج افکار صوفیه می باشد، مرا بر آن داشت تا ردیه ای بر برخی انحرافات آن بنویسم که به دستور یکی از علمای بزرگوار و محترم طی سه ماه، کتاب ردیه با نام «و دین مرا گفت ...» آماده شد و در آن به انحرافات آشکار صوفی ها اشاره شده است.