نشریه دانش‌پژوه قم (9 شماره به عنوان سردبیر)
37 بازدید
ناشر: قم
نقش: با اهتمام
شابک: ??????
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 9
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بنده از ابتدای سال 1390 تا پایان همان سال تحصیلی از شماره 71 تا 79 سردبیر نشریه دانش‌پژوه بودم البته قبل از آن چندین شماره ویراستار بودم.