مفاتیح الرزق (کلیدهای روزی)
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب همانند کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی ره است با این تفاوت که این اثر درباره راه‌های افزایش رزق و روزی نگاشته شده است.در ابتدای این کتاب سوره‌های قرآنی و کیفیت قرائت آن جهت افزایش رزق و در بخش بعد اعمالی که در روایات برای ازدیاد روزی ذکر شده و در قسمت بعد در مورد ذکرها، ادعیه‌ و نمازهایی کهدر افزایش روزی مؤثرند و در تتمه به عواملی که موجب فقر می‌شوند اشاره شده است. این اثر در نوع خود بی نظیر و مورد استفاده بسیاری از مؤمنین قرار دارد.