مصر، سرزمین ارادت به اهل بیت علیهم السلام
57 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه 93/12/5 صفحه 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/12/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
القاهرة و ما ادراک ما القاهرة؟ چه کسی می تواند آنجا را بشناسد و به شرف و عظمت آن پی ببرد؟ سرزمینی متبلور از نشانه های خدا؛ مقامات اولیاء الله، با مردمانی شیفته خوبی ها. سرزمینی مفتخر به نام ابوالاحرارِ قیام آزادی بخش بشریت یعنی حسین علیه السلام و مشعوف از وجود مقامی به نام ادامه دهنده عاشورا یعنی زینب سلام الله علیها. آری! مصر را می گویم. مصری که «م» آن محبت به اهل بیت علیهم السلام، «ص» آن صفا و پاکی در عشق به ایشان و «ر» آن روحانیت و معنویت قلوب شیفتگان اهل بیت علیهم السلام در آنجاست.