فتنه چینی را بشکنید
72 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری ص2- روزنامه اعتدال ص11-روزنامه ابتکار ص آخر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/09/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فتنه چینی را بشکنید به قلم: محسن اکبری شاهرودی «تعطیلی مساجد؛ تعطیلی مدارس دینی؛ تروریست خواندن مسلمانان؛ تغییر بافت جمعیتی با کوچ اجباری؛ اجبار به نصب پرچم كمونیستی بر سر در مساجد؛ ممنوعیت ورود زنان محجبه مسلمان به اتوبوس و بیمارستان ها، ممنوعیت استفاده از خدمات دولتی برای مردانی که محاسن دارند؛ جلوگیری از گرفتن روزه در ماه رمضان و عدم مجوز شرکت در مراسم مربوط به این ماه؛ تشکیل پلیس بازجویی از مساجد مسلمانان» و هزارها خبر دیگر. اینها همه تیترهای صفحات اول روزنامه های دولتی و سایت های خبری چین طی روزها و ماه های گذشته است.
دانلود