درسی که جرج جرداق داد
54 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی- روزنامه قدس-روزنامه اعتدال
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/08/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«دانشمند بزرگ مسیحی جورج جرداق معروف به عاشق علی علیه السلام درگذشت.» این خبری بود که چند روز پیش رسانه ها آن را منتشر کردند و فقدان او مایه ناراحتی اهل تحقیق و علم پژوهی شد. اگر چه ایشان در مسیر تحقیق درباره اسلام، فرصت بررسی همه ابعاد حقیقت را پیدا نکردند لیکن تا همان مقداری که پیش رفتند نتایج شایسته و ارزنده ای را در صفحات زندگی علمی خویش به محقّقان و دین پژوهان ارائه دادند. ایشان چهار دهه از عمر خود را در راه تحقیق درباره شخصیت بی بدیل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام گذرانده و اقاریر و اعترافات وی در کتبی که راجع به دوم شخصیت اسلام دارد می‌تواند معرّف خوبی برای عظمت تمدّن اسلام و مکتب اهل البیت علیهم السلام باشد. بررسی زندگانی علمی این دانشمند مسیحی مجال بسیار گسترده ای می‌طلبد ولیکن در این مقال کوتاه، به بررسی یکی از ابعاد مهمّ سبک علمی زندگی ایشان پرداخته می‌شود: روزنامه قدس: http://media.qudsonline.ir/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/FinalDownload/DownloadId-1A06FC35FD15C6E61CAF79898BE1605E/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/NewsPapers/7690/AS.pdf روزنامه ابتکار: http://ebtekarnews.com/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/FinalDownload/DownloadId-64F2CD67FE51F528D69177F06C23BDA9/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/ebtekar/GetFileMagPaper.aspx?FilePrm=8233185757760320.pdf روزنامه اعتدال: http://etedaldaily.ir/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/FinalDownload/DownloadId-DF4633BED1C2E86659728E89597C30F4/AF6DDE37-A1C1-4A17-ADD3-BA07A8E774DB/newspaper/pagepdf/8260
دانلود