تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1391 
فلسفه و معارف اسلامی 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره 
17.00 
سطح 2 
1391 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
0.00 
دیپلم 
1396 
مترجم زبان انگلیسی 
مؤسسه زبان دیلماج 
20.00