فتنه چینی را بشکنید
75 بازدید
تاریخ ارائه : 12/9/2014 10:14:00 AM
موضوع: سایر

فتنه چینی را بشکنید

به قلم: محسن اکبری شاهرودی

«تعطیلی مساجد؛ تعطیلی مدارس دینی؛ تروریست خواندن مسلمانان؛ تغییر بافت جمعیتی با کوچ اجباری؛ اجبار به نصب پرچم كمونیستی بر سر در مساجد؛ ممنوعیت ورود زنان محجبه مسلمان به اتوبوس و بیمارستان ها، ممنوعیت استفاده از خدمات دولتی برای مردانی که محاسن دارند؛ جلوگیری از گرفتن روزه در ماه رمضان و عدم مجوز شرکت در مراسم مربوط به این ماه؛ تشکیل پلیس بازجویی از مساجد مسلمانان» و هزارها خبر دیگر.

اینها همه تیترهای صفحات اول روزنامه های دولتی و سایت های خبری چین طی روزها و ماه های گذشته است.

حضور تقریبی چهل میلیون مسلمان در یک کشور بزرگ که بیشتر منافعش از طریق مبادلات تجاری اقتصادی با مسلمانان جهان تأمین می شود، باید جایگاهی بس رفیع و عظیم برای مسلمانان در قوانین دولتی این کشور ایجاد سازد همان گونه که از بدو ورود اسلام به چین در زمان امپراتوری بزرگ آن، عظمت مسلمانان و آزادی اعمال آنها در این کشور به مرتبه ای از شأن خود رسیده بود.

امّا متأسفانه این طور نشد. استکبار جهانی که شعله های خانمان سوز اسلام ستیزی و مسلمان کُشی را از غرب آغاز کرده، این آتش ضدّ صلح و ضد رحمت را به جان شرق انداخته و آنها را مزدور خود ساخت تا بتواند به شعار «اسلام ستیزی؛ از غرب تا شرق» جامه عمل بپوشاند.

شعاری که تا به حال جمعیت زیادی از جامعه صلح دوست و طرفدار زندگی مسالمت آمیز اسلامی را نابود ساخته و جلوی کمترین حقوق انسانیت را نیز گرفته است.

در مقابل این هجمات و حمله های ددمنشانه علیه اسلام صلح و رحمت و مسلمانان صلح منش، چه کسانی مسئول اند؟

آیا نباید آنان که داعیه دفاع از حقوق بشر دارند به پا خاسته و از عدّه ای مظلوم و بی دفاع که جرمشان فقط عمل به تعالیم مذهبی خود است دفاع نمایند؟

آیا نباید علمای بزرگ جهان اسلام که داعیه مبارزه با اسلام هراسی و اسلام ستیزی دارند، فتنه چینی اسلام ستیزی را از سر مسلمانان دفع نمایند؟

آیا نباید نهادهای بین المللی اسلامی، جدّی وارد میدان شده و ریشه های اسلام ستیزی شرقی را بخشکانند؟

آیا موقع آن نشده است که دیپلماسی خارجی نظام مقدّس اسلامی به طور جدّی تر این فتنه عظیم علیه مسلمانان را به هر طریقی که می تواند، رفع نماید؟

آیا زمان آن فرا نرسیده است که تجّار و بازرگانان کشورهای اسلامی و نیز همه مسلمانان، معاملات تجاری با این کشور را وارد فاز جدیدی نموده و بتوانند به این وسیله جلوی این دشمنی آشکار با آزادی و حقوق بشر را بگیرند؟

و صدها و هزارها سؤال دیگر که چشمان اشکبار و صداهای مظلومانه مسلمانان چین حرفی بیش از آن ندارند و چه زیبا فرمود پیامبر مهربان و گرامی اسلام که «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا لَلْمُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر كس فرياد كمك خواهى مسلمانی را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست.»

لینک خبر: روزنامه ابتکار

http://ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=31886#142192

روزنامه اعتدال

http://etedaldaily.ir/?nid=2686&pid=11&type=0

روزنامه جمهوری اسلامی امروز صفحه 2