منوّر شد جهان از ...
56 بازدید
تاریخ ارائه : 6/29/2014 11:39:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

منوّر شد جهان از ...

سروده آیت الله العظمی صافی بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان


درآمد بار ديگر ماه يزدان * به فرّ و شوكت و فيض فراوان

صباح مكرمت گرديد طالع * منوّر شد جهان از طلعت آن

بهار توبه و آمرزش آمد * مه ايمان و عيد حق پرستان

نسيم مغفرت هر سو وزان است * سحاب مرحمت باشد خروشان

مه روزه است و هنگام عبادت * خوشا حال نكوي روزه داران

درآ در مكتب «صوموا تصحوا» * كه در آن مي شود امراض درمان

هلا بر خود بنازيد و بباليد * كه ايزد را در اين ماهيد مهمان

الا اي معصيت كار گرفتار * كه از كردار خود هستي پشيمان

چرا بيگانه اي از درگه دوست؟ * چرا حال تو زار است و پريشان؟

بنه تاريكي جهل و ضلالت * بيا در پرتو انوار قرآن

مپو زين پس ره شرّ و شقاوت * بيا اندر طريق خير و احسان

مشو نوميد از عفو خداوند * و گر هستي غريق بحر عصيان
بيا در مكتب «توبوا الی الله» * ز قرآن آيه «لاتقنطوا» خوان

جهان را نور رحمت كرده روشن * منوّر شد ز اشراقش دل و جان
مبادا كفر اين نعمت نماييد * كه نعمت، سلب میگردد ز كفران
مبارك ماه و اوقات شريفي است * به لهو و بيهده ضايع مگردان
غنيمت دان دعا و عرض حاجات * نماز و روزه و نيكي به اخوان
به خود آ ای گنه كار نگون حال * رها كن رشته بيداد و طغيان
بيا با خالق خود آشنا شو * مرو زين بيش، اندر راه شيطان
خدايا! از كرم بر من ببخشای * به رويم باز كن ابواب عرفان
ز ما بر احمد (ص) و آلش تحيّات * فروزان تا بود مهر درخشان
لطف الله صافي