آمده ایم تا ملّت را به بهشت ببریم.
77 بازدید
تاریخ ارائه : 6/7/2014 11:03:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

آمده ایم تا ملّت را به بهشت ببریم.

بازخوانی اندیشه های ناب امام راحل

فصل الخطاب جنجال های انرژی سوز و تنش زا

نویسنده: م. الف

این روزها کمتر مجلس و تریبونی را می توان پیدا کرد که نُقل آن، «به زور بردن مردم به بهشت» نباشد.

آخر تمام مشکلات مملکت حل شده است و فقط این باقی مانده که مردم را باید به زور به کمال لایق آنها رساند یا نه؟!

اشخاص زیادی در قد و قامت موافق و مخالف درباره آن سخن رانده اند که تکرار آن مملّ است و نقض غرض از مقال حاضر؛ چرا که هدف از نگاشتن این چند سطر چیزی نیست جز خدمت به مردم و برگرداندن آرامش به فضای مضطرب و پر جنجال جامعه که همگان باید در آستانه سالگرد ارتحال غمبار امام راحل قدس سره، اندیشه های ناب ایشان را فصل الخطاب قرار دهند و به این دعواهای انرژی سوز و تنش زا خاتمه دهند.

با هم به مرور اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه در این باره می پردازیم و قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم:

***

حضرت امام، 8 بهمن ماه 1357 در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفل لوشاتو فرمودند:

«... در نقلى است که پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم دیدند که عده‏ اى از این کفّار را دارند مى‏ آورند، اسیر کردند مى‏ آورند و عبور مى‏ دهند؛ فرمودند که اینها را ما- قریب به این معنا- مى‏ خواهیم به بهشت ببریم، و اینها را با زنجیر مى‏ کشند طرف بهشت. انبیا- علیهم السلام- براى سعادت بشر مبعوث شده‏ اند؛ یعنى سعادت همه جانبه بشر: سعادت دنیاى بشر، سعادت حیات دیگر بشر. آنها مى‏ خواستند که انسان ها را به کمال لایق به انسانیت برسانند. بشر زیر این بار بسیارى‏شان نمى‏ روند و نرفتند. ما هم به تبع نبى اکرم صلى الله علیه و آله و سلم قیام کردیم براى اینکه این ملّت محروم را به کمال لایق خودش برسانیم.» (صحیفه امام، ج‏5، ص: 544)

***

و باز امام بزرگوار، در 13 تیرماه 1358 در قم در دیدار کارکنان اداره بهدارى و بهزیستى آذربایجان شرقى فرمودند:

«... اسلام خیلى عزیز است. اسلام خیلى فدایى داده است. پیغمبر اسلام براى اسلام خیلى زحمت کشیده، تمام عمرش در زحمت بوده، تمام عمرش... بسته بودند چند نفر را، داشتند مى‏ آوردند. اسیر کرده بودند. فرمود ببین! ما باید با زنجیر اینها را به بهشت ببریم..‏...» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 432)

***

و نیز آن پیشوای راستین ملت انقلابی ایران در 28 شهریور 1358 در قم در دیدار روحانیون و نمایندگان مردم تبریز فرمودند:

«... اسلام آمده است براى همه بشر و مى‏ خواهد همه بشر را وارد کند در سعادت...

... در یک جنگى که یک دسته‏ اى را اسیر کرده بودند و بسته بودند و مى آوردند، فرمود که ببین، من با زنجیر این را مى‏ خواهم به بهشت ببرم. اینها را ما اسیر کردیم آوردیم آدمشان کنیم و بفرستیمشان به بهشت.

پیغمبر و همین طور سایر پیغمبرهاى آسمانى اصلًا بنایشان بر این است که همه بشر را سعادتمند کنند، هیچ نظرى ندارند که یک ناحیه‏ اى باشد و یک ناحیه دیگر. در عین حالى که خوب پیغمبر اکرم، عرب است و عربستانى است، لکن مى‏ فرماید هیچ عربى بر هیچ عجمى تَفوُّق ندارد؛ هیچ عجمى هم بر هیچ عربى. میزانْ اطاعت خدا و تقواست. وقتى اینطور باشد، خوب، همه ما برادر هستیم و همه ما چه هستیم و با همه بشر ما خوب هستیم و مى‏ خواهیم اصلاح بشوند...» (صحیفه امام، ج‏10، ص: 33)

***

همچنین در تاریخ 11 آبان 1358 حضرت امام خمینی قدس سره در قم در دیدار دانشجویان عربستان سعودى مقیم ایران‏ بیان داشتند:

« ... ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمى‏ توانند به مَجْد خودشان برسند. مَجدِ اسلام آن بود که در صدر اسلام بود. آن بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتورى را از بین برد، آن مجد اسلام بود، نه براى کشورگشایى؛ براى آدمسازى. این خیال است، اشتباه است که خیال مى‏ کنند کشورگشایى مى‏ کند اسلام. اسلام کشورگشایى نمى‏ کند. اسلام مى خواهد همه کشورها آدم بشوند. اسلام دنبال این مى‏ رود که آنهایى که آدم نیستند آدمشان کند...

... اسلام براى اصلاح جامعه است. اگر شمشیر کشیده، شمشیر را براى این کشیده است که مفسده هایى که نمى‏ گذارند این جامعه‏ ها اصلاح بشود از بین ببرد، تا سایرین اصلاح بشوند ...» (صحیفه امام، ج‏10، ص: 449)

***

امام امّت در 16 آذر 1358 در قم در دیدار وزیر بهدارى و بهزیستى، معاونان و مسئولان وزارتخانه فرمودند:

«... آرزوى ما این است. مثل اینکه آرزوى انبیا هم این بوده که همه بشر مسلمان باشند، یعنى توحیدى باشند، و به انبیایشان معتقد باشند. راه بهشت را پیدا بکنند. پیغمبر اکرم در نقل است که دیدند که در جنگى یک دسته را گرفتند و بستند دارند مى‏ آورند، اسیر کردند. فرمود که من دارم با غل و زنجیر مردم را به بهشت مى‏ برم. مى‏ خواهم ببرمشان به بهشت، حاضر نیستند. مسئله این است که خیال نشود که اسلام مى‏ خواسته‏ کشورگشایى بکند، مثل مثلًا آقاى کارتر که مى‏ خواهند کشورگشایى بکنند، اسلام هم این است، خیر اصلًا مطرح نیست پیش اسلام کشورگشایى. اسلام مى‏ خواهد انسان درست کند...»(صحیفه امام، ج‏11، ص: 185)

***

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ 25 آذر 1358 در قم در جمع اهالى شریف کنگاور بیان کردند:

« ... زمان رسول الله سیزده سالى که در مدینه بودند هیچ سالى بى‏ جنگ نبود. همه‏ اش جنگ بود. جنگ نه جنگى که این حکومت ها مى‏ کنند. براى رساندن مردم به سعادت.

پیغمبرها مى‏ بینند که مردم غرق دارند مى‏ شوند؛ غرق در آتش مى‏ شوند. آنها مى‏ بینند آن ظلمت هایى که به ماها احاطه کرده است، و آن چیزهایى که ما را دارد مى‏ کشد طرف چاه ویل؛ جهنم. آمده ‏اند که ماها را نجات بدهند. با موعظه نجات بدهند. با زور نجات بدهند ...» (صحیفه امام، ج‏11، ص: 264)

***