آزادی بشر
55 بازدید
تاریخ ارائه : 5/26/2014 6:32:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

آزادی بشر

(سروده آیت الله العظمی صافی بمناسبت بعثت نبی مکرم اسلام ص)

از مبعث رسول، جهان زيب و فر گرفت

دَهر كهن جوان شد و عُمر دگر گرفت

مبعوث شد ز سوى خدا آن پَيمبرى

كآوازه‌ی هدايتِ او بحر و برّ گرفت

عهد جهالت و ستم و خودسرى گذشت

نور كمال و علم، زمين سر به سر گرفت

آزاد شد بشر ز خرافات كفر و شرك

سوى رقاء و رُشد، شتابان سفر گرفت

نوميد گشته بود اگر از نجات خويش

نخل اميدوارى او برگ و بر گرفت

در حادثات سخت و دفاع از حقوق خويش

از قوّت عقيده به يزدان سپر گرفت

نازم به امّتى كه ز اخلاص و معرفت

برنامه‌ی حيات ز خير البشر گرفت

«لطفى» ز خاك مقدم خدّام مصطفى

با افتخار سرمه و كحل بصر گرفت

رست از عذاب و جست مكان در بهشت عدن

اندر پناه آل، هر آن كس مقرّ گرفت

هر كس نه راه احمد و آل على گرفت

راه خطا و مهلكه و شور و شرّ گرفت