لجاجت نکن!
24 بازدید
تاریخ ارائه : 1/13/2014 10:28:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلسله درس های اخلاقی مقام معظم رهبری (14)

من مواعظ علی «علیه السلام»: من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة اشیاء فهو خلیق بأن لاینزل به مکروهٌ أبداً قیل: وما هنّ یا أمیرالمؤمنین! قال: العجلة واللجاجة والعُجب والتّوانی. (تحف العقول صفحه 222)

هرکس این چهار صفت را از خود دور کند؛ خواه فرد باشد، خواه مجموعه دست ‏اندرکاران و رؤسای جامعه، هیچ‏گاه حادثه و واقعه ناخوشایندى، متوجه او نخواهدشد:

1- عجله، بدون تأنّى و دقت، تصمیم‏ گیرى کند یا کارى را اجراء نماید (عجله غیر از سرعت در عمل است).

2- لجاجت، یکى از مسائل خطرناک و بلاهاى دامن‏گیر، اصرار و پافشارى ناحق، در مسأله‏ اى است که چون این حرف را گفته و یا چنین موضعى اتخاذ کرده حاضر نیست عقب‏ نشینى کند و لو خلاف آن ثابت شود.

3- مغرورشدن و خودشگفتى، که انسان نقص‏ها و ضعف‏هاى خود را ندیده و احیاناً محسناتش را بزرگ بشمرد.

4- کاهلى و سستى، کار امروز را به فردا افکندن و تأخیر انداختن. بنده، در اثر تجربیاتى که در سالهاى متمادى پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که این سخن على (علیه السلام) واقعاً حکمت تمامى است و همه ضرر و زیان‏هایى که متوجه جامعه شده است در اثر این امور بوده. خداوند ان شاءاللّه ما را با مجاهدت خودمان و با توفیق خودش از این صفات دور بدارد.