قوی کیست؟
31 بازدید
تاریخ ارائه : 1/9/2014 12:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلسله درس های اخلاقی مقام معظم رهبری(10)

من مواعظ النبی صلى الله علیه وآله وسلّم: وقال رجلٌ اَوْصِنى، فقال صلى الله علیه وآله وسلّم: لاتَغضَب، ثم أعادَ علیه، فقال: لاتَغضَب، ثمّ قال: لیس الشّدید بِالصّرَعَةِ*، انّما الشدیدُ الذی یَملکُ نفسه عند الغضبِ. (تحف العقول صفحه 47)

مراد از لاتغضب قهراً عصبانى‏ شدن خارج از اختیار نیست بلکه عصبانیت ارادى است یعنى عصبانیت را اعمال نکن، خشم خود را رها نکن. فرد قوى آن کسى نیست که هنگام کشتى گرفتن و زورآزمایى افراد دیگر را به زمین مى ‏زند بلکه کسى است که هنگام خشم خود را نگه مى ‏دارد. مراد از عصبانیت هم، تنها عصبانیت‏ هاى زودگذر نیست بلکه شامل موردى هم مى‏ شود که انسان از شخصى خشمگین است، آن گاه او را در میدان‏هاى مختلف زندگى تعقیب مى ‏کند تا در فرصتى مناسب، انتقام خود را از او بگیرد. مهارکردن خشم و شهوت در همه زندگى اثر مى ‏گذارد.