اشتها را کنار بگذار!
31 بازدید
تاریخ ارائه : 1/7/2014 8:15:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلسله درس های اخلاقی مقام معظم رهبری (5)

من مواعظ النبی صلى الله علیه وآله وسلّم: من اکل ما یشتهی ولبس ما یشتهی ورکب مایشتهی لم ینظر اللّه الیه حتى ینزع او یترک. (تحف العقول صحفه 38)

در جمله «رکب مایشتهی»، احتمال دارد که معناى حقیقى کلمه مراد باشد؛ یعنى هر مرکبى که مورد میل اوست، انتخاب کند و احتمال دارد به معناى «رکب الامر» باشد؛ یعنى هر کارى دلش خواست انجام دهد.

به هر حال، نظر و توجه الهى که رأس همه خیرات و مایه همه کمالات انسان در عالم وجود است؛ با ارتکاب این امور از انسان گرفته مى ‏شود و ترک آن هم به این است که با ریاضت اختیارى، آنچه را که هوس مى‏ کند و مى‏ تواند انجام دهد کنار بگذارد. کسانى که قدرت انجام تمام مشتهیات خود را ندارند باید قدر بدانند؛ زیرا این نعمت بزرگى است که انسان در مقابل هوا و هوس هاى خود، میدان گسترده‏اى نداشته باشد. گرچه اگر بتواند و مبارزه کند، ثواب بیشترى دارد.