زن‌ها گشاده‌رو به بازار وخیابان
24 بازدید
تاریخ ارائه : 12/7/2013 11:01:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

سروده آيت الله العظمي صافي مدظله

تا روی ماه یار ما در استتار است * عالم گرفتار غم و رنج و فشار است

تاریک آفاق جهان زآشوب و شرّ است * پر از فتن، هر بوم و هر شهر و دیار است

فقر و فساد و معصیت اندر رواج است * جهل و ملاهی چون مناهی افتخار است

خنیاگران و مطربان در کوی و برزن * آواز ساز و تارشان در انتشار است

اهل معاصی اندر این دنیا عزیزند * مرد خدا و دین و تقوی خوار و زار است

زن‌ها گشاده رو به بازار و خیابان * ترک عفاف و عصمت، آنها را شعار است

تا او نیاید * تا او نیاید

عالم چنین است * عالم چنین است

در فتنه و شر دائم قرین است دائم قرین است