آیا کتاب کافی به امام زمان علیه السلام عرضه شده است؟!
31 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 1:52:00 PM
موضوع: علوم حدیث

آيا کتاب کافي به امام زمان عليه السلام عرضه شده است؟

عرضه‌ شدن کتاب شریف کافی به حضرت مولی الوری سیدنا الامام المهدی عجل‌ الله تعالی فرجه الشریف ثابت نیست و احتمال این‌که به نظر بعض نوّاب اربعه حضرت مهدی عليه السلام رسیده باشد و آنها تأیید کرده باشند هم بسیار ضعیف، بلکه مردود است.

شيعيان با این کتاب همان موضعی را داشته‌اند که همه علما و همه محدّثان نسبت به کتب حدیث دارند و در روایات؛ مربوط به اصول باشد یا فروع، از همه جوانب سند، لفظ، متن و موافقت با کتاب بررسی می‌نمایند، ولی فی حدّ نفسه اسم آن با مسمّی است و کافی است و اشتمال آن بر روایات ضعیف به اصطلاح تقسیم روایات بر اساس یک نگرش خاص به صحیح، حسن، موثق و ضعیف است و الّا گاه در بین روایاتی که به این اصطلاح ضعیف شمرده می‌شوند، روایاتی است که در اعتبار و اطمینان به صدور کمتر از روایات صحیح نیست، بلکه بیشتر است و این باب و فن مهمّی در علم الحدیث است.

منبع: صراط مستقيم تأليف آيت الله العظمي صافي گلپايگاني