زنان مسلمان هر روز جهاد دارند
34 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 1:49:00 PM
موضوع: علوم حدیث

جهاد زنان چيست؟

سؤال: با توجه به حديث «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل»[1]، خواهشمند است ديدگاه فقهي خود را در حوزه تفسير حسن التبعل ارائه فرماييد.

پاسخ. موضوع حسن تبعل و شوهرداري خوب و نيک که در اين حديث شريف به آن اشاره شده است؛ و در قبال جهاد مرد با کفار و بذل نفس و شهادت طلبي بيان شده است، بخش نخست و مرتبه اولي آن، همان عمل‌کردن زن به وظايف واجب شرعي است که در قبال مرد دارد؛ و بر حسب عقد ازدواج به آن تعهد مي‌دهد. چنان‌که مرد نيز بر حسب اين عقد، تعهدات خاص و مسئوليت‌هايي را مي‌پذيرد؛ ولي حسن تبعّل و خوب شوهرداري معنايي است که قداست و معنويت آن فراتر از يک معاهده خشک و قرارداد است.

رابطه‌اي است که از آن تعبير قرآني هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [2] است. رابطه‌ مودت و مهر و رحمت مجعول الهي است. اين‌گونه نيست که زن، يک طرف قرارداد باشد، و مرد يک طرف و از هم جدا و بيگانه باشند.

زن در اين جهاد، با مرد يک واحد و صاحب مصالح و منافع واحد مي‌شود؛ هر مصيبتي که به هر کدام برسد، به ديگري هم مي‌رسد، حفظ الغيب آنها از يکديگر با حضور و حفظ منافع شخصي تفاوت نمي‌يابد.

خوشبختانه در بيشتر زن‌هاي مسلمانان اين روحيه وجود دارد، و حقيقتاً جهادي که مي‌نمايند حقيقي و نه فقط عِدل جهاد اصغر، بلکه جهاد اکبر است.

در يک دوره طولاني همسري از هم رنجشي نمي‌يابند، و غبار گله از يکديگر بر صفحه دل پاکشان نمي‌نشيند.

توقعات زن از مرد، هرگز خارج از توان او نمي‌شود، و مرد از اين کم و زيادهاي امور اقتصادي مورد اعتراض يا تقاضاي جدايي واقع نمي‌شود.

خلاصه، اين تبعل و اين شوهرداري و قداست آن را فقط خود اين بانوان با معرفت و تربيت اسلامي ‌مي‌دانند، و از آن لذت مي‌برند.

خانه‌داري، زحمات خانه، تحمل زحمت بارداري، ايام رضاع(شیر دادن) و بچه‌داري و مديريت خانه، کار بسيار پر مسئوليتي است که اگر چه بسياري از اين موارد برحسب تکليف شرعي بر زن نيست، ولي حسن تبعل و شوهرداري که در عين حال، ريشه  و اصالت خاص  دارد، و اميد به ثواب و اجر الهي آن زن را با مرد و مرد را با زن يگانه مي‌سازد که با هم به زندگي ادامه مي‌دهند، و چه حال خوش و پر معنا و کاميابي  مقدسي است.

اين، جهاد است، و ثواب جهاد با کفار و منزلت آن را دارد، و تعاليم اسلام و هدايت‌هاي نوراني اهل بيت عليهم‌‌السلام، و سيره زنان و بانواني که در صف اول اين برنامه قرار دارند، براي همه زن‌ها و خانواده‌ها، آموزش و درس و تعليم و تربيت است.

[1]. کافي؛ جلد 11، باب 148، حديث 10168.

[2]. بقره، آيه 187.

منبع: معارف دين 3 تأليف آيت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله