ورود کالای خارجی ممنوع
32 بازدید
تاریخ ارائه : 10/3/2013 12:48:00 PM
موضوع: سایر

نظر مرجعيت شيعه نسبت به واردات کالاهای خارجی به کشور

با توجه به اینکه بسیاری از تولیدات داخل در حال نابودی می‌باشد و به تعداد زیادی از مردم مسلمان کشور، ‌ضرر و زیان وارد می‌شود؛ خواهشمند است نظر مبارک را پیرامون ورود اجناس خارجی به کشور و خرید و فروش آنها بیان فرمایید.

ج) حکم شرعی این است که اگر واردات هرگونه کالا از کشورهای بیگانه، موجب ضرر و زیان بر اقتصاد کشور اسلامی گردد، مثل اینکه سبب تعطیل یا رکود کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری افراد شود، ‌باید ورود آن ممنوع شود و نیز بازرگانانی که از این پی‌آمد اطلاع دارند شخصاً موظفند که این کالاها را وارد نکنند.باید صنعت و کار در کشور، ترویج و تشویق شود و حتی اگر کالای خارجی را ارزان عرضه می‌دارند برای اینکه تولید آن در کشور گران‌تر تمام می‌شود، باید منافع اصلی و دراز مدت را در نظر بگیرند. بعضی از کالاها هم که در داخل تولید نمی‌شود ولی چون ضرورتی برای ورود آن به کشور نیست و به نفع بیگانه می‌باشد و مثل خرج‌های زائد است،‌ نیز باید ممنوع شود تا تولید و تجارت و کسب و کار درکشور رواج پیدا کند و مردم با اطمینان خاطر و امنیت کامل به اقتصاد مملکت اسلامی رونق بیشتر دهند.

لطف الله صافي